Voor alle KNZB-gerelateerde activiteiten (waterpolo- en zwemwedstrijden) is een coronaprotocol verplicht gesteld.

Aanvullend op het formele wedstrijdprotocol dat vanuit de KNZB wordt gecommuniceerd geldt voor onze thuisbasis, zwembad De Koerbelt in Rijssen, een lokaal coronaprotocol. In dit protocol zijn voor gastverenigingen, scheidsrechters en overige bezoekers de belangrijkste regels, looproutes etc. vastgelegd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt