Voor het actuele trainingsrooster wordt verwezen naar de webpagina’s van de waterpolo– en zwemafdeling (incl. Masters).

  Vragen over proeftrainingen of overige vragen m.b.t. het lidmaatschap kunnen gesteld worden aan ledenadministratie@rzpc-demors.nl

  Ik meld mij aan voor:

  Achternaam

  Roepnaam

  Voorletters

  Geslacht

  Geboortedatum

  Straatnaam

  Huisnummer + toevoeging

  Postcode

  Plaatsnaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Mobiel

  Rekeningnummer (IBAN)

  Aanmelden per (datum)

  Ik geef R.Z. & P.C. De Mors toestemming om maandelijks tot wederopzegging het verschuldigde contributiebedrag automatisch van mijn rekening te laten afschrijven*

  Ik heb de Privacyverklaring gelezen en ga akkoord met de inhoud hiervan (klik hier om de deze nogmaals te lezen)

  * Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Afmelden als lid kan tweemaal per jaar: per 30 juni of 31 december, waarbij het lidmaatschap minimaal één maand voor deze afmelddata opgezegd dient te worden via het afmeldformulier. Tot aan de van toepassing zijnde afmelddatum (30 juni of 31 december) is vervolgens nog contributie verschuldigd.