Onlangs heeft Harmen Kastenberg te kennen gegeven geen vervolg te geven aan de functie van voorzitter van de Zwem4daagsecommissie. Hoewel wij als bestuur van De Mors dit ontzettend spijtig vinden, tonen wij begrip voor zijn beslissing. Ondertussen heeft het vertrek van Harmen ons aan het denken gezet. Vragen zoals ‘Kunnen we een geschikte opvolger binnen onze gelederen vinden?’ en ‘Leveren de getrooste inspanningen onze vereniging wel voldoende op in termen van nieuwe leden, publiciteit en een bescheiden financieel resultaat?’

Tot ons genoegen kunnen we vaststellen dat de Zwem4daagse jaarlijks zeker publiciteit voor De Mors oplevert, en ook dat het goed is dat onze vereniging een bijdrage levert aan het promoten van de zwemsport en het zwembad in het algemeen. Mede door een aantal jaren slecht weer is het deelnemers aantal stabiel en niet boven de 600 uitgekomen. De vele activiteiten rondom het evenement ten spijt. Een behoorlijk financieel resultaat is dientengevolge telkens uitgebleven. Met andere woorden: het organiseren van de Zwem4daagse kon voor De Mors net uit. Nieuwe leden heeft het De Mors ook niet opgeleverd, dus blijft over de promotie van de zwemclub, het zwembad en de zwemsport in totaliteit.

Allemaal doelstellingen waar wij ons zeker voor willen inzetten. De vraag is echter gerechtvaardigd of wij als De Mors deze kar alleen moeten (blijven) trekken. Indien dit niet lukt, zullen we wellicht op zoek moeten gaan naar een samenwerkingsvorm met andere zwemsportbelanghebbenden. Wij als bestuur zouden dit bijzonder jammer vinden, simpelweg omdat we beschikken over een gedegen Zwem4daagse-draaiboek en voldoende vrijwilligers die een steentje willen bijdragen. Kortom, met de juiste persoon op de post van voorzitter van de Zwem4daagsecommissie zal De Mors de traditionele Zwem4daagse nog vele jaren in eigen beheer kunnen organiseren. Wel vinden wij het belangrijk een positief ingesteld en gemotiveerd persoon te kunnen benoemen. Het evenement is namelijk te omvangrijk om ‘er even bij te doen’.

Wie voelt zich geroepen of wil zich aanmelden als kandidaat? Graag even contact met mij opnemen.

Berthie Berenpas-van Amersfoort
voorzitter@rzpc-demors.nl