Het zwem- en poloseizoen 2011-2012 zit er weer op, de zwemvierdaagse is afgelopen en de vakantietraining roosters zijn in werking. Het was een veelbewogen sportseizoen, waarin zowel op sportief als op bestuurlijk nivo veel is gebeurt. Maar we kunnen vaststellen dat we op de goede weg zijn. De prestaties van zowel de zwemafdeling als bij de waterpoloërs vertonen een stijgende lijn, en hebben menigeen goede sportmiddagen of avonden bezorgd. Het hoogtepunt was toch wel de kampioenswedstrijd van H2 waar De Mors zich van zijn beste kant heeft laten zien.

Als vereniging krijgen we als gevolg van de landelijke bezuinigingspolitiek in de komende jaren te maken met voortdurende kostenstijgingen en een aanhoudend gebrek aan zwemwater en dus trainingsuren. We proberen zoveel mogelijk invulling te geven aan de beschikbare uren waarbij de zwemcommissie en de waterpolocommissie haar best doen het midden te houden tussen een eerlijke verdeling en aandacht voor topsport. Wij vertrouwen erop dat het ook voor het komende seizoen weer gelukt is.

De waterpoloafdeling heeft de wisselingen van vorig jaar, met een  nieuwe hoofdtrainer en vele wisselingen in de trainersstaf erg goed gedaan. H1 heeft zich met gemak gehandhaafd in de 2e klasse bond, en kon zich meten met de beste teams. Ook de overige teams hebben prima gepresteerd. Het scheidsrechtersgilde is uitgebreid met Ingrid Koster en Geert Paalman . Bart van Losser mag zich zelfs bondsarbiter noemen evenals de voor ons niet vaak zichtbare Jan Draaier die al enkele jaren voor De Mors op bondsniveau fluit. Wel kost het moeite de trainersstaf op nivo te houden vanwege het vaak door studie of andere zwaarwegende redenen vertrekken van trainers.

Binnen de zwemafdeling zijn er vergelijkbare ontwikkeling ingeleid voor het komende seizoen. Hoofdtrainster Jenniek Ligtenberg zal terugtreden en haar trainingstaken zullen worden overgenomen door Monique Kroeze, bij iedereen van De Mors goed bekend, ondersteund door Rob Wagemaker ,Albert Wesselink, Willem Slinkman en Marco Mansveld.  Wij gaan er gezamenlijk aan werken om de communicatie binnen de afdeling te verbeteren en een breder pakket aan trainingsmethodieken aan te bieden. Hierbij moet ook worden gedacht aan landtrainingen, voedingsadviezen en wellicht mentale begeleiding van onze sporters. Ook zullen we een groter beroep op de ouders gaan doen om deels het vervoer in goede banen te leiden en behulpzaam te zijn bij de organisatie. Aangezien de familie Ligtenberg heeft aangegeven als official te stoppen zijn er ook op dit vlak vacatures.

Henny Alink zal op de dinsdagavond tijdens de trainingen van de Masters het trainersteam komen versterken.

We gaan de vakantieperiode in met een goed gevoel. Er is een enthousiaste groep van vrijwilligers en kaderleden hard aan het werk om voor het seizoen 2012-2013 alles in gereedheid te brengen. De medewerking van de gemeente en de zwembadstaf was prima in 2012.

De Zwemvierdaagse was, onderleiding van de nieuwe voorzitter Harmen Kastenberg en vele vrijwilligers, een geweldig succes ondanks wederom geen perfect weer.

Rest mij u allen een goede vakantie te wensen, voor hen die reizen gaan maken een goede thuiskomst.

Voor alle trainers,kader en vrijwilligers die zich voor onze club zullen inzetten in het seizoen 2012-2013; graag tot ziens op 14 september a.s. bij de Seizoensstartborrel in het AV aanvang 21.00 uur !.

 

Berthie Berenpas-van Amersfoort