Beste Leden, ereleden, officials en vrijwilligers van RZ&PC De Mors.
Na mij een aantal jaren volledig te hebben ingezet voor RZ&PC De Mors, acht ik de tijd rijp om plaats te maken voor een nieuwe enthousiaste en veel jongere voorzitster.
Het waren een drietal bewogen jaren waar op vele gebieden inspanningen zijn geleverd die van RZ&PC De Mors hopelijk een mooiere en betere vereniging hebben gemaakt.

Mijn voorzitters periode begon met het 50-jarig Jubileum.
Bijgestaan door een enthousiaste commissie hebben we een zwemsportweek georganiseerd die er wezen mocht.
In de flow van het enthousiasme zijn er diverse commissies opgericht:

  • sponsorrelatiebeheercommissie
  • zwemcommissie
  • websitecommissie
  • activiteitencommissie

Een goede zaak voor de continuïteit van onze vereniging.

Een onderdeel van mijn visie op een zwemvereniging is dat de disciplines wedstrijdzwemmen en waterpolo beiden de ruggengraat van de vereniging vormen: “Als je niet kunt zwemmen, kun je ook niet waterpoloën” is een waarheid die staat. Dit statement moet doorgetrokken worden n.m.i. tot: “Als je niet goed (of uitstekend) kunt zwemmen word je ook nooit een goede (of uitstekende) waterpoloër”.
Top wedstrijd of zwemsport is een basis en een goede bodem voor hoog niveau waterpolo en wellicht op termijn ook voor nieuw zwemsport succes in Rijssen.

Met deze achtergrondvisie heeft het bestuur een aantal belangrijke wijzigingen in eigen samenstelling en de samenstelling van het belangrijkste kader doorgevoerd. Het zwemkader werd sterk verbeterd en geprofessionaliseerd zonder dat dit een kostenverhogend effect had. Met Monique Kroeze, Rob Wagemaker, Albert Wesselink, Willem Slinkman, Rita Beltman en Martin Dommerholt ondersteund door, oud bondscoach Henny Alink, staat er een enthousiast en competent team van coaches en trainers.

Het waterpolokader is door Martin Poortman versterkt en Martin heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van het jeugdkader bij de waterpoloafdeling.

Heel erg blij ben ik met de bijdrage van onze sponsoren. Alle hulp in deze tijd van economische stagnatie en bezuinigingen is zeer welkom. De verlenging van het hoofdsponsorcontract met Ter Steege is werkelijk van topsport-klasse maar ook de bijdragen van andere sponsoren wordt zeer gewaardeerd.

Tenslotte een woord van dank aan alle vrijwilligers die in verschillende commissies en bij evenementen, telkens weer het jaarprogramma van RZ&PC De Mors tot een succes maken.

Ik hoop en reken erop dat de nieuwe voorzitter Ingrid Koster-Schreurs op deze steun van u allen kan rekenen als ik heb ervaren.

Ik dank iedereen hiervoor en wens RZ&PC De Mors een voortvarende toekomst.

 

Berthie Berenpas-van Amersfoort