[ad_1] Update nieuwbouw zwembad

In het najaar van 2016 heeft de gemeente een behoefte-onderzoek gedaan voor de nieuwbouw van het zwembad in Rijssen. Verschillende doelgroepen zijn geraadpleegd: sportverenigingen, de gemeenteraad, de sportraad, de medewerkers van het zwembad, abonnementhouders en recreatieve zwemmers.Op basis hiervan is een voorstel met aanbevelingen gemaakt. In het kort komt dat er op neer dat een zwembad De Koerbelt 2.0 wordt gerealiseerd, waarbij gekeken wordt naar een logische routering, het verbreden van het wedstrijdbad, het beschikbaar zijn van een multifunctionele ruimte voor verenigingen en waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een beperking.
Het college van B&W heeft op dinsdag 21 februari ingestemd met deze aanbevelingen en zal aan de gemeenteraad voorstellen om dit over te nemen. De behandeling in de gemeenteraad volgt de komende maand(en). Als de gemeenteraad instemt, is de volgende stap om het Programma van Eisen op te stellen.

Bron: De Riessender

[ad_2]