Beste (ouders/verzorgers van) leden,

maandag 23 maart heeft de KNZB besloten alle competities en andere wedstrijden van het lopende seizoen 2019/2020 te stoppen, danwel af te gelasten.

Aanvullend op de eerder gecommuniceerde maatregelen betekent dit dat ons verenigingsleven tot nader orde volledig stil blijft liggen. Naast de sportieve activiteiten betekent dit onder andere ook dat de ALV van 21 april a.s. niet doorgaat. De ALV zal op een nader te bepalen datum worden ingehaald.

Momenteel proberen wij als bestuur de sportieve, organisatorische en financiële consequenties van dit besluit in kaart te brengen. Wij zullen jullie daar zo snel als mogelijk over inlichten.

Wees zuinig op jezelf en je omgeving, volg de instructies. Gewoon doen.

Met sportieve groet,

Het bestuur van RZ&PC De Mors