De coronacrisis heeft vooralsnog een blijvende impact op ons verenigingsleven. Het verbod om sportaccommodaties waaronder zwembaden open te stellen, geldt in ieder geval tot en met 28 april. Voor de (zwem)sport betekenden de maatregelen eerder al dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. 

Het is momenteel moeilijk om ver vooruit te kijken en te voorspellen wat de toekomst ons als vereniging gaat brengen. Feit blijft dat het verenigingsleven volledig stilligt en dat een doorkijk naar de start van het seizoen 2020-2021 nog lastig te maken is. Voor nu willen we jullie kort meenemen in de belangrijkste bestuursonderwerpen en vragen die leven:

  • Tegemoetkoming contributie: wij hebben besloten de contributie voor de maanden april en mei te halveren. Deze ruimte is er omdat een deel van de vaste lasten, met name badhuur, vanaf medio maart zijn wegvallen. Andere lasten lopen door, vaste inkomstenbronnen (zoals toernooien en evenementen) zijn onzeker. Mocht de situatie langer aanhouden dan zullen wij opnieuw beoordelen of een verdere tegemoetkoming na 1 juni passend is. Mocht contributiebetaling door de omstandigheden in individuele gevallen tot problemen leiden, meldt je dan bij de penningmeester;
  • Voorop staat de gezondheid van ons allen. We zullen pas weer (sportieve) activiteiten organiseren als dit vanuit de overheid is toegestaan. De ALV 2020 (21 april 2020) wordt dus ook tot nader order opgeschort, en op een later tijdstip ingehaald;
  • We onderzoeken de mogelijkheid om bij eventuele verlenging van de noodmaatregelen na 1 juni een individueel trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Denk bijv. aan landtrainingsoefeningen via onze trainers, die individueel afgewerkt kunnen worden. Tip: kijk ook op onze website voor (gratis) core- en krachttrainingen voor thuis!

Bij vragen of opmerkingen, weet ons te vinden. Blijf fit en hopelijk kunnen we elkaar ergens deze zomer weer in goede gezondheid aan het bad treffen.

Bestuur RZ&PC De Mors