Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als Bestuur van RZ&PC De Mors er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, is dit niet altijd het geval. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Aangezien Ingrid Koster – Schreurs een functie binnen het bestuur heeft geaccepteerd, was het van belang een nieuw persoon te vinden die de taak van vertrouwenspersoon wilde vervullen. Het bestuur van RZ&PC De Mors heeft Marije Ditsel – Kreijkes bereid gevonden om beschikbaar te zijn als Interne Vertrouwenspersoon van onze vereniging. Marije is lid van RZ&PC De Mors en traint op maandag en vrijdag bij het dameswaterpoloteam.

 

Marije is zowel telefonisch als via de mail te bereiken:

Doet zich onverhoopt ongewenst gedrag voor, dan ziet het Bestuur van RZ&PC De Mors graag dat men zo nodig een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Wij benadrukken, dat ook jongere jeugdleden, of hun ouders namens hen, hiervan gebruik kunnen maken.

Naast de Interne Vertrouwenspersoon is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900 – 2025590.

Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van onze vereniging.