Beste leden,

 

Door de K.N.Z.B. (zwembond) wordt De Mors elk jaar belast voor de kosten van de startvergunningen. Een startvergunning betreft een startnummer waarmee leden speelgerechtigd zijn in de zwem- of waterpolocompetitie. Ieder jaar worden deze kosten eenmalig door De Mors aan de betreffende leden met een startvergunning per 1 januari van het betreffende jaar (nu: 1-1-2015) doorbelast. Deze kosten worden eind december 2015 van het bij ons bekende rekeningnummer geïncasseerd, volgens onderstaande staffel:

 

Leden met een startvergunning, geboren in 2003 of later: €14,-

Leden met een startvergunning, geboren in 2002 of eerder: €45,-

 

Bovengenoemde bedragen zijn één-op-één gebaseerd op de afdracht die De Mors per startgerechtigd lid verschuldigd is aan de K.N.Z.B. Door de incasso van de reguliere maandcontributie op te rekken proberen wij deze afdracht betaalbaar te houden en stapeling van incassi te voorkomen.

 

Bestuur R.Z.&P.C. De Mors

 

Voor vragen: penningmeester@rzpc-demors.nl