Tijdens de ALV van april jl. is besloten de contributie per lid met €2,- per maand te verhogen. Ingangsdatum is 1 juli 2019, zodat deze hogere contributie voor het eerst eind juli wordt geïncasseerd.

Onderliggende reden van deze verhoging is de afnemende subsidiebijdrage vanuit de Gemeente Rijssen-Holten i.c.m. stijgende badhuur. De subsidie is t/m 2019 reeds fors afgebouwd. Door kostenbesparingen en inkomstenwerving is desondanks de contributiestijging tot 2019 beperkt gebleven. Na 2019 vervalt het grootste deel van de subsidie, waardoor onze inkomsten met ca. 13% dalen. Als bestuur zien we ons genoodzaakt om hierop te anticiperen. Kanttekening is wel dat de contributie verder onder druk komt te staan indien er geen alternatieve inkomsten gevonden worden na 2020. De penningmeester is hierop volop in gesprek met de verantwoordelijke wethouder en de raadfracties. Indien hier meer over bekend is zullen wij dat met jullie delen.

De te betalen contributie bedraagt per 1-7-2019 (per maand):

  • Tot 12 jaar €18,-
  • Tot 14 jaar €19,-
  • Tot 16 jaar €20,-
  • Master Plus en ouder dan 16 jaar €22,-
  • Masters €19,-
  • Ieder derde en volgend lid uit een gezin betaalt niet meer dan €8,- contributie per maand.
  • Studerende en uitwonende leden betalen niet meer dan €14,- per maand.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact openmen met Maarten ter Harmsel, penningmeester

Met sportieve groet,

Bestuur RZ&PC De Mors