Normaal gesproken zou in april 2020 de Algemene Ledenvergadering gehouden worden, waarin wordt teruggeblikt op het bestuursjaar 2019. Vanwege de coronamaatregelen lukt het niet meer om in 2020 een ALV te organiseren. Als alternatief heeft het bestuur een bestuursverslag opgesteld voor (ouders van) leden. Dit bestuursverslag kun je aanvragen via de secretaris.

Bestuur RZ&PC De Mors