Jeugdcoordinator

 In Algemeen, Waterpolo

Jeugdco÷rdinator waterpolo

Vanaf komend seizoen zal Thomas Poortman de functie jeugdco÷rdinator waterpolo op zich gaan nemen. Na een aantal jaar ervaring als trainer, coach van verschillende jeugdteams zet ik die ervaring nu in als jeugdco÷rdinatorĺĺ aldus Thomas Poortman. Ik zal als jeugdco÷rdinator de volgende taken op mij nemen:

– InitiŰren waar mogelijk, maar vooral waarborgen van de juiste technische bagage voor alle jeugdteams. De borging vindt plaats op basis van een voortgangskaart/systeem die de desbetreffende trainer bijhoudt.

– Ontwikkelingsgesprekken voeren met de trainers/coaches van alle jeugdteams (minimaal tweemaal per seizoen)

– Zorgen dat er een jaarplan per jeugdteam is (evt. i.s.m. de betreffende trainer/coach)

– Het voorzitten en voortzetten van het jeugdtrainers overleg (driemaal per seizoen)

– Regelmatig (individueel of collectief) overleg met de trainers/coaches

– Trainers en coaches van feedback voorzien

– In de periode september ľ april minimaal ÚÚn keer per maand aanwezig bij de training van een jeugdteam

JC

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt